Wetenschaps onderzoek

Blue Dot Energy wetenschappelijk onderzocht

Wetenschappelijk onderzoek van Regenesis-Healing en de Blue Dot Energy bij het bio-energetisch geneeskundig onderzoekscentrum (BEMG) in Californië.

Wetenschaps onderzoek naar resultaten van Regenesis. Dit betreft Regenesis-Healing, Regenesis-Touch en de Blue Dot Energy.

Het eerste onderzoeksprogramma was het bestuderen van de effectiviteit van een bio-magnetische/energetische therapie; Regenesis. Deze is ontwikkeld door Robert Rasmusson uit Santa Cruz, Californië. De therapie maakt gebruik van de zogenaamde Blue Dot Energy. Energie die medewerkers van Wilhelm Reich ontdekten tijdens een onderzoek in Australië.

Elektromagnetisch veld

Het is al jaren bekend dat het lichaam een zeer complex elektromagnetisch instrument is. Het elektromagnetische veld van het lichaam is een samenspel van de magnetische velden die van directe en van ioniserende stromen komen (zie 2). De natuurlijke elektromagnetische velden en stromen van het lichaam spelen een grote rol in alle aspecten van gezondheid, ziekte en genezing. Door gebruik te maken van deze kennis kunnen we bio-elektro, bio-magnetische of energetische therapeutische interventies toepassen. Het elektromagnetische veld van het lichaam is gekoppeld aan het elektromagnetische veld van de aarde en wordt beïnvloed door de velden die door andere mensen worden opgewekt. Bij Regenesis wordt cellulaire energie opgewekt om de resonantiefrequentie van het magnetische veld van het lichaam te verhogen.

Wetenschaps onderzoek Regenesis

Opmerkelijk effectief

Rasmusson ‘s energetische methode is opmerkelijk effectief gebleken bij de behandeling van een groot scala van aandoeningen. Er werden geen ongewenste reacties geconstateerd. Robert Rasmusson paste de Blue Dot Energy toe op zijn cliënten. Hierbij werd het veld van zijn cliënt beïnvloed en werd het helingsproces op gang gebracht.

Eigenschappen van het gebruik van Regenesis

Met een empirisch onderzoek worden gegevens vanuit de werkelijkheid verzameld. Regenesis creëert de resonantiefrequentie van het bio-magnetische/energetische veld. Empirisch werd aangetoond dat wanneer Regenesis juist wordt toegepast het de volgende eigenschappen heeft:

*   Het opheffen van zowel acute als chronische pijn.
*   Het opheffen van stress (Inclusief hevige stress).
*   Het remmen van het ontstekingsproces.
*   Een pijnloze afstelling van het beendergestel, wat leidt tot het verdwijnen van secundaire pijn.
*   Het bevorderen van het functioneren van het immuunsysteem. Dit leidt tot verbetering van, aan het immuunsysteem
     gerelateerde, ziekten. 
Hierbij keert het immuunsysteem zich in feite tegen het lichaam in plaats van het te beschermen.

Verbazingwekkende verbeteringen

Een studie (zie 1) in 2009 naar de werking van energetische therapie toonde aan dat patiënten na een behandeling ‘verbazingwekkende’ verbeteringen van hun gezondheidsprobleem rapporteerden. Zelfs patiënten met ernstige ziekten, zoals kanker, voelden zich geholpen door de energetische therapie. 60% van de kankerpatiënten noteerden verbeteringen na enkele behandelingen. Ook bij personen die lijden aan angst, depressie en auto-immuunziekte heeft een energetische behandeling een positief effect.

De wetenschappelijke basis van BEMG

Robert O. Becker, M.D., is een vooraanstaand pionier van de bio-elektro-magnetische geneeskunde. De allereerste onderzoekingen van dr. Becker hebben veel interesse in BEMG opgewekt en hebben het onderzoek naar de vele toepassingen ervan gestimuleerd. Een van de meest interessantste is het onderzoek naar het magnetische veld van het lichaam. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de SQUID-magnetometer of de Beck magnetometer.

Revolutionair

Zijn grondig wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd in het Veterans Administration Hospital in Syracuse, New York, heeft de volgende revolutionaire ontdekkingen opgeleverd:

1. Halfgeleidende, directe elektrische stromen gaan door de perifere zenuwcellen. Eens werden deze cellen verondersteld de neuronen te isoleren, omdat een zenuwcel (neuron) altijd wordt vergezeld van een perifere zenuwcel, bijna als een Siamese tweeling.

2. Ook bot is een halfgeleider voor deze elektrische impulsen en zowel bot als huid zijn piëzo-elektrisch van aard.

3. Het genezingsproces hangt af van de halfgeleidende stroom alsmede van andere factoren in het elektromagnetisch veld van het lichaam. Toepassing van de juiste elektromagnetische velden kan het genezingsproces zeer effectief op gang brengen.

4. Acupunctuur punten hebben unieke elektrische kenmerken, wat bewijst dat er een fysiologische basis voor acupunctuur bestaat.
1Deze studie werd gedaan door Amy Sullivan van de Virginia Commonwealth University School of Medicine in Richmond (Virginia), Susan Bauer-Wu van de Emory University in
  Atlanta (Georgia) en Michael Miovic van het Dana-Farber Cancer Institute en Harvard Medical School in Boston (Massachusetts)

2inclusief het werk van dr. John Zimmerman aan de Universiteit


Er worden nogal wat technisch wetenschappelijke termen in deze tekst gebruikt. Verklaringen kun je eventueel opzoeken op wikipedia